Dây Curoa Bando Nhật bản, Sản Phẩm Dây curoa 3V đa sợi liền

Dây curoa 3V đa sợi liền

Thông tin sản phẩm

 • Dây curoa 3V đa sợi liền

  kích thước:

  dây curoa 3V đa sợi liền, dây curoa 3V nhiều sợi liền

  Day curoa 3V  tiêu chuẩn có :

  bản rộng dây W=9.652mm (0.38 inch),

  thành cao h=9.906mm (0.39 inch),

  khoảng cách tâm dây E=10.414mm (0.41 inch)

  Thân dây tròn, kết cấu đa sợi:

   

  dây curoa 3V đa sợi liền, dây curoa 3V nhiều sợi liền

  Trong đó, Cấu tạo mã dây được phân tích như sau:

  dây curoa 3V đa sợi liền, cấu tạo mã dây curoa 3V đa sợi liền

  Theo ví dụ trên: 2-3V400 đây là dây curoa 3V, cỡ dây theo mã là 400 = 40 inch chu vi ngoài, và kết cấu 2 sợi liền.

   

  Còn chu vi ngoài tương ứng với mã dây 3V đa sợi liền như sau:

   

  Các mã dây curoa 3V đa sợi liền tiêu chuẩn:

   

   

  mã dây [N]-3V đa sợi liền chu vi ngoài inch chu vi ngoài mm mã dây curoa – dây đai [N]-3V đa sợi liền
  [N]-3V400 40.63 1032.002 [N]-3V 400
  [N]-3V425 43.13 1095.502 [N]-3V 425
  [N]-3V450 45.63 1159.002 [N]-3V 450
  [N]-3V475 48.13 1222.502 [N]-3V 475
  [N]-3V500 50.13 1273.302 [N]-3V 500
  [N]-3V530 53.63 1362.202 [N]-3V 530
  [N]-3V560 56.63 1438.402 [N]-3V 560
  [N]-3V600 60.63 1540.002 [N]-3V 600
  [N]-3V630 63.63 1616.202 [N]-3V 630
  [N]-3V670 67.63 1717.802 [N]-3V 670
  [N]-3V710 71.63 1819.402 [N]-3V 710
  [N]-3V750 75.63 1921.002 [N]-3V 750
  [N]-3V800 80.63 2048.002 [N]-3V 800
  [N]-3V850 85.63 2175.002 [N]-3V 850
  [N]-3V900 90.63 2302.002 [N]-3V 900
  [N]-3V950 95.63 2429.002 [N]-3V 950
  [N]-3V1000 100.63 2556.002 [N]-3V 1000
  [N]-3V1060 106.63 2708.402 [N]-3V 1060
  [N]-3V1120 112.63 2860.802 [N]-3V 1120
  [N]-3V1180 118.63 3013.202 [N]-3V 1180
  [N]-3V1250 125.63 3191.002 [N]-3V 1250
  [N]-3V1320 132.63 3368.802 [N]-3V 1320
  [N]-3V1400 140.63 3572.002 [N]-3V 1400

   

  Số sợi liền từ 2 trở lên: với đầu mã:

  – dây 3V 2 sợi liền: 2-3Vxxx

  – dây 3V 3 sợi liền: 3-3Vxxx

  – dây 3V 4 sợi liền: 4-3Vxxx

  – dây 3V 5 sợi liền: 5-3Vxxx

  – dây 3V 6 sợi liền: 6-3Vxxx

  – dây 3V 7 sợi liền: 7-3Vxxx

  – dây 3V đa sợi liền: [số sợi liền]-3Vxxx

   

  Dây curoa – dây đai thang – dây đai dẹt

   

   

  Trong các hệ thống máy móc đang sản xuất, dây curoa được chế tạo bởi các công ty tên tuổi gồm nhiều mã như: Bando, Optibelt, Mitsuboshi, Trangle, SANWU, PIX

   

  – Dây curoa bản A

  – Dây curoa bản B

  – Dây curoa bản C

  – Dây curoa bản D

  – Dây curoa bản E

  – Dây curoa loại 3V

  – Dây curoa loại 5V

  – Dây curoa loại 8V

  – Dây curoa XPA

  – Dây curoa XPB

  – Dây curoa XPC

  – Dây curoa XPZ

  – Dây curoa AX

  – Dây curoa BX

  – Dây curoa CX

  – Dây curoa ZX

  – Dây curoa 3VX

  – Dây curoa 5VX

  – Dây curoa VS

  – Dây curoa SPA

  – Dây curoa SPB

  – Dây curoa SPC

  – Dây curoa AA BB CC

  – Dây curoa PH PJ PL PM

  – Dây curoa XL L H XH XXH

  – Dây curoa 3M 5M 8M 14M

  – Dây curoa T5 T10 T20 AT5 AT10 AT20

   

  Thông tin chi tiết về loại dây curoa cho máy chạy, dây đai thang – dây vấu…

  xin liên hệ: NV KD

 • Sản Phẩm Cùng Loại