Dây Curoa Bando Nhật bản, Sản Phẩm dây curoa 3vx đa sợi liền

dây curoa 3vx đa sợi liền

Thông tin sản phẩm

 • Dây curoa 3VX đa sợi liền

  kích thước:

  Day curoa 3VX tiêu chuẩn có :

  bản rộng dây W=9.652mm (0.38 inch),

  thành cao h=10.414mm (0.41 inch),

  khoảng cách tâm dây E~12mm 

  Thân dây răng, kết cấu đa sợi:

   

  dây curoa 3vx đa sợi liền, dây curoa 3vx nhiều sợi liền

  Trong đó, Cấu tạo mã dây được phân tích như sau:

   

  Theo ví dụ trên: 2 – 3VX250 đây là dây curoa 3VX, cỡ dây theo mã là 250 ~ 25.35 inch chu vi ngoài, và kết cấu 2 sợi liền.

   

  Còn chu vi ngoài tương ứng với mã dây 3VX đa sợi liền như sau:

   

  Các mã dây curoa 3VX đa sợi liền tiêu chuẩn:

   

   

  mã dây curoa 3vx đa sợi liên chu vi ngoài inch chu vi ngoài mm mã dây curoa 3VX đa sợi liên
  N- 3vx250 25.35 643.89 N- 3VX – 250
  N- 3vx265 26.85 681.99 N- 3VX – 265
  N- 3vx280 28.35 720.09 N- 3VX – 280
  N- 3vx300 30.35 770.89 N- 3VX – 300
  N- 3vx315 31.85 808.99 N- 3VX – 315
  N- 3vx335 33.85 859.79 N- 3VX – 335
  N- 3vx355 35.85 910.59 N- 3VX – 355
  N- 3vx375 37.85 961.39 N- 3VX – 375
  N- 3vx400 40.35 1024.89 N- 3VX – 400
  N- 3vx425 42.85 1088.39 N- 3VX – 425
  N- 3vx450 45.35 1151.89 N- 3VX – 450
  N- 3vx475 47.85 1215.39 N- 3VX – 475
  N- 3vx500 50.35 1278.89 N- 3VX – 500
  N- 3vx530 53.35 1355.09 N- 3VX – 530
  N- 3vx560 56.35 1431.29 N- 3VX – 560
  N- 3vx600 60.35 1532.89 N- 3VX – 600
  N- 3vx630 63.35 1609.09 N- 3VX – 630
  N- 3vx670 67.35 1710.69 N- 3VX – 670
  N- 3vx710 71.35 1812.29 N- 3VX – 710
  N- 3vx750 75.35 1913.89 N- 3VX – 750
  N- 3vx800 80.35 2040.89 N- 3VX – 800
  N- 3vx850 85.35 2167.89 N- 3VX – 850
  N- 3vx900 90.35 2294.89 N- 3VX – 900
  N- 3vx950 95.35 2421.89 N- 3VX – 950
  N- 3vx1000 100.35 2548.89 N- 3VX – 1000
  N- 3vx1060 106.35 2701.29 N- 3VX – 1060
  N- 3vx1120 112.35 2853.69 N- 3VX – 1120
  N- 3vx1180 118.35 3006.09 N- 3VX – 1180

  Số sợi liền từ 2 trở lên: với đầu mã:

  – dây 3VX 2 sợi liền: 2-3VXxxx

  – dây 3VX 3 sợi liền: 3-3VXxxx

  – dây 3VX 4 sợi liền: 4-3VXxxx

  – dây 3VX 5 sợi liền: 5-3VXxxx

  – dây 3VX 6 sợi liền: 6-3VXxxx

  – dây 3VX 7 sợi liền: 7-3VXxxx

  – dây 3VX đa sợi liền: [số sợi liền]-3VXxxx

  Dây curoa 3VX đa liền sợi là loại dây curoa răng bao gồm nhiều sơi 3VX gắn lại với nhau. Thông thường loại dây đa liền sợi này sản xuất theo kiểu đơn đặt hàng hoặc người ta sẽ tách từ dây curoa đa liền sợi lớn thành các loại dây curoa đa liền sợi nhỏ.

   

 • Sản Phẩm Cùng Loại