Dây Curoa Bando Nhật bản, Sản Phẩm Dây curoa 5V đa sợi liền

Dây curoa 5V đa sợi liền

Thông tin sản phẩm

 • Dây curoa 5V đa sợi liền

  kích thước:

  dây curoa 5V đa sợi liền, dây curoa 5V nhiều sợi liền

  Dây curoa 5V  tiêu chuẩn có :

  bản rộng dây W=15.748mm (0.62 inch),

  thành cao h=16.002mm (0.63 inch),

  khoảng cách tâm dây E=17.526mm (0.69 inch)

  Thân dây tròn, kết cấu đa sợi:

   

  dây curoa 5V đa sợi liền, dây curoa 5V nhiều sợi liền

  Trong đó, Cấu tạo mã dây được phân tích như sau:

  dây curoa 5V đa sợi liền, cấu tạo mã dây curoa 5V đa sợi liền

  Theo ví dụ trên: 3-5V1800 đây là day curoa 5V, cỡ dây theo mã là 1800 = 180 inch chu vi ngoài, và kết cấu 3 sợi liền.

   

  Còn chu vi ngoài tương ứng với mã dây 5V đa sợi liền như sau:

   

  Các mã dây curoa 5V đa sợi liền tiêu chuẩn:

   

   

  mã dây [N]-5V đa sợi liền chu vi ngoài inch chu vi ngoài mm mã dây curoa – dây đai [N]-5V đa sợi liền
  [N]-5V500 50.75 1289.05 [N]-5V 500
  [N]-5V530 53.75 1365.25 [N]-5V 530
  [N]-5V560 56.75 1441.45 [N]-5V 560
  [N]-5V630 63.75 1619.25 [N]-5V 630
  [N]-5V670 67.75 1720.85 [N]-5V 670
  [N]-5V710 71.75 1822.45 [N]-5V 710
  [N]-5V750 75.75 1924.05 [N]-5V 750
  [N]-5V800 80.75 2051.05 [N]-5V 800
  [N]-5V850 85.75 2178.05 [N]-5V 850
  [N]-5V900 90.75 2305.05 [N]-5V 900
  [N]-5V950 95.75 2432.05 [N]-5V 950
  [N]-5V1000 100.75 2559.05 [N]-5V 1000
  [N]-5V1060 106.75 2711.45 [N]-5V 1060
  [N]-5V1120 112.75 2863.85 [N]-5V 1120
  [N]-5V1180 118.75 3016.25 [N]-5V 1180
  [N]-5V1250 125.75 3194.05 [N]-5V 1250
  [N]-5V1320 132.75 3371.85 [N]-5V 1320
  [N]-5V1400 140.75 3575.05 [N]-5V 1400
  [N]-5V1500 150.75 3829.05 [N]-5V 1500
  [N]-5V1600 160.75 4083.05 [N]-5V 1600
  [N]-5V1700 170.75 4337.05 [N]-5V 1700
  [N]-5V1800 180.75 4591.05 [N]-5V 1800
  [N]-5V1900 190.75 4845.05 [N]-5V 1900
  [N]-5V2000 200.75 5099.05 [N]-5V 2000
  [N]-5V2120 212.75 5403.85 [N]-5V 2120
  [N]-5V2240 224.75 5708.65 [N]-5V 2240
  [N]-5V2360 236.75 6013.45 [N]-5V 2360
  [N]-5V2500 250.75 6369.05 [N]-5V 2500
  [N]-5V2650 265.75 6750.05 [N]-5V 2650
  [N]-5V2800 280.75 7131.05 [N]-5V 2800
  [N]-5V3000 300.75 7639.05 [N]-5V 3000
  [N]-5V3150 315.75 8020.05 [N]-5V 3150
  [N]-5V3350 335.75 8528.05 [N]-5V 3350
  [N]-5V3550 355.75 9036.05 [N]-5V 3550

   

  Số sợi liền từ 2 trở lên: với đầu mã:

  – dây 5V 2 sợi liền: 2-5Vxxx

  – dây 5V 3 sợi liền: 3-5Vxxx

  – dây 5V 4 sợi liền: 4-5Vxxx

  – dây 5V 5 sợi liền: 5-5Vxxx

  – dây 5V 6 sợi liền: 6-5Vxxx

  – dây 5V 7 sợi liền: 7-5Vxxx

  – dây 5V đa sợi liền: [số sợi liền]-5Vxxx

   

  Dây curoa – dây đai thang – dây đai dẹt

   

   

  Trong các hệ thống máy móc đang sản xuất, dây curoa được chế tạo bởi các công ty tên tuổi gồm nhiều mã như: Bando, Optibelt, Mitsuboshi, Trangle, SANWU, PIX

   

  – Dây curoa bản A

  – Dây curoa bản B

  – Dây curoa bản C

  – Dây curoa bản D

  – Dây curoa bản E

  – Dây curoa loại 3V

  – Dây curoa loại 5V

  – Dây curoa loại 8V

  – Dây curoa XPA

  – Dây curoa XPB

  – Dây curoa XPC

  – Dây curoa XPZ

  – Dây curoa AX

  – Dây curoa BX

  – Dây curoa CX

  – Dây curoa ZX

  – Dây curoa 3VX

  – Dây curoa 5VX

  – Dây curoa VS

  – Dây curoa SPA

  – Dây curoa SPB

  – Dây curoa SPC

  – Dây curoa AA BB CC

  – Dây curoa PH PJ PL PM

  – Dây curoa XL L H XH XXH

  – Dây curoa 3M 5M 8M 14M

  – Dây curoa T5 T10 T20 AT5 AT10 AT20

   

  Thông tin chi tiết về loại dây curoa cho máy chạy, dây đai thang – dây vấu…

  xin liên hệ: NV KD

 • Sản Phẩm Cùng Loại