Dây Curoa Bando Nhật bản, Sản Phẩm Dây curoa 5VX đa sợi liền

Dây curoa 5VX đa sợi liền

Thông tin sản phẩm

 • Day curoa 5VX đa sợi liền

  kích thước:

  Dây curoa 5VX tiêu chuẩn có :

  bản rộng dây W=15.748mm (0.62 inch),

  thành cao h=14.605mm (0.575 inch),

  khoảng cách tâm dây E~17mm 

  Thân dây răng, kết cấu đa sợi:

  dây curoa 3vx đa sợi liền, dây curoa 3vx nhiều sợi liền

  Trong đó, Cấu tạo mã dây được phân tích như sau:

   

  Theo ví dụ trên: 2 – 3VX250 đây là dây curoa 3VX, cỡ dây theo mã là 250 ~ 25.35 inch chu vi ngoài, và kết cấu 2 sợi liền.

  Còn chu vi ngoài tương ứng với mã dây 5VX đa sợi liền như sau:

  Các mã dây curoa 5VX đa sợi liền tiêu chuẩn:

   

  mã dây curoa 5vx đa sợi liên chu vi ngoài inch chu vi ngoài mm mã dây curoa 5VX đa sợi liên
  N – 5VX530 53.5 1358.9 N – 5VX – 530
  N – 5VX560 56.5 1435.1 N – 5VX – 560
  N – 5VX600 60.5 1536.7 N – 5VX – 600
  N – 5VX630 63.5 1612.9 N – 5VX – 630
  N – 5VX670 67.5 1714.5 N – 5VX – 670
  N – 5VX710 71.5 1816.1 N – 5VX – 710
  N – 5VX750 75.5 1917.7 N – 5VX – 750
  N – 5VX800 80.5 2044.7 N – 5VX – 800
  N – 5VX850 85.5 2171.7 N – 5VX – 850
  N – 5VX900 90.5 2298.7 N – 5VX – 900
  N – 5VX950 95.5 2425.7 N – 5VX – 950
  N – 5VX1000 100.5 2552.7 N – 5VX – 1000
  N – 5VX1060 106.5 2705.1 N – 5VX – 1060
  N – 5VX1120 112.5 2857.5 N – 5VX – 1120
  N – 5VX1180 118.5 3009.9 N – 5VX – 1180

   

   

   

  Số sợi liền từ 2 trở lên: với đầu mã:

  – dây 5VX 2 sợi liền: 2-5VXxxx

  – dây 5VX 3 sợi liền: 3-5VXxxx

  – dây 5VX 4 sợi liền: 4-5VXxxx

  – dây 5VX 5 sợi liền: 5-5VXxxx

  – dây 5VX 6 sợi liền: 6-5VXxxx

  – dây 5VX 7 sợi liền: 7-5VXxxx

  – dây 5VX đa sợi liền: [số sợi liền]-5VXxxx

  Về cơ bản dây curoa 5VX khác với dây curoa 5V thường đó là 5VX là loại dây curoa răng, loại dây 5V là loại dây trơn. Yếu tố đa liền sợi của dây curoa đó là nhiều sợi dính chặt lại với nhau nhằm mục đích tăng lực trong quá trình hoạt động của dây curoa. Khi sử dụng dây curoa đa liền sợi tuổi thọ của dây cũng lớn hơn dây curoa đơn. Thường người ta sử dụng dây curoa đa liền lớn trong các máy sản xuất lớn.

   

 • Sản Phẩm Cùng Loại