Dây Curoa Bando Nhật bản, Sản Phẩm Dây curoa 5VX

Dây curoa 5VX

Thông tin sản phẩm

 • Dây curoa 5VX tiêu chuẩn

  kích thước:

  dây curoa 5VX - BANDO tiêu chuẩn, dây curoa 5VX

  Day curoa 5VX  tiêu chuẩn có :

  bản rộng dây W=15.748 mm (0.62 inch), thành cao h=13.716 mm (0.54 inch).

  Thân dây hình răng.

   

  dây curoa 5VX tiêu chuẩn, dây curoa 5VX

  Còn chu vi ngoài tương ứng với mã dây 5VX như sau:

   

  Các mã dây curoa 5VX tiêu chuẩn:

   

   

   

  mã dây 5VX chu vi ngoài inch chu vi ngoài mm mã dây curoa – dây đai 5VX
  5VX450 45 1143 5VX 450
  5VX490 49 1244.6 5VX 490
  5VX500 50 1270 5VX 500
  5VX530 53 1346.2 5VX 530
  5VX540 54 1371.6 5VX 540
  5VX550 55 1397 5VX 550
  5VX560 56 1422.4 5VX 560
  5VX570 57 1447.8 5VX 570
  5VX580 58 1473.2 5VX 580
  5VX590 59 1498.6 5VX 590
  5VX600 60 1524 5VX 600
  5VX610 61 1549.4 5VX 610
  5VX630 63 1600.2 5VX 630
  5VX650 65 1651 5VX 650
  5VX660 66 1676.4 5VX 660
  5VX670 67 1701.8 5VX 670
  5VX680 68 1727.2 5VX 680
  5VX690 69 1752.6 5VX 690
  5VX710 71 1803.4 5VX 710
  5VX730 73 1854.2 5VX 730
  5VX740 74 1879.6 5VX 740
  5VX750 75 1905 5VX 750
  5VX780 78 1981.2 5VX 780
  5VX800 80 2032 5VX 800
  5VX810 81 2057.4 5VX 810
  5VX830 83 2108.2 5VX 830
  5VX840 84 2133.6 5VX 840
  5VX850 85 2159 5VX 850
  5VX860 86 2184.4 5VX 860
  5VX880 88 2235.2 5VX 880
  5VX900 90 2286 5VX 900
  5VX930 93 2362.2 5VX 930
  5VX950 95 2413 5VX 950
  5VX960 96 2438.4 5VX 960
  5VX1000 100 2540 5VX 1000
  5VX1030 103 2616.2 5VX 1030
  5VX1060 106 2692.4 5VX 1060
  5VX1080 108 2743.2 5VX 1080
  5VX1120 112 2844.8 5VX 1120
  5VX1150 115 2921 5VX 1150
  5VX1180 118 2997.2 5VX 1180
  5VX1230 123 3124.2 5VX 1230
  5VX1250 125 3175 5VX 1250
  5VX1320 132 3352.8 5VX 1320
  5VX1400 140 3556 5VX 1400
  5VX1500 150 3810 5VX 1500
  5VX1600 160 4064 5VX 1600
  5VX1700 170 4318 5VX 1700
  5VX1800 180 4572 5VX 1800
  5VX1900 190 4826 5VX 1900
  5VX2000 200 5080 5VX 2000

  Dây curoa 5VX có mã dây tương đương như SPBX. Vì vậy có nhiều tên gọi khác nhau nhưng chủng loại và kích thước giống nhau:

   

  Dây curoa – dây đai thang – dây đai dẹt

   

   

  Trong các hệ thống máy móc đang sản xuất, dây curoa được chế tạo bởi các công ty tên tuổi gồm nhiều mã như: Bando, Optibelt, Mitsuboshi, Trangle, SANWU, PIX

   

  – Dây curoa bản A

  – Dây curoa bản B

  – Dây curoa bản C

  – Dây curoa bản D

  – Dây curoa bản E

  – Dây curoa loại 3V

  – Dây curoa loại 5V

  – Dây curoa XPA

  – Dây curoa XPB

  – Dây curoa XPC

  – Dây curoa XPZ

  – Dây curoa AX

  – Dây curoa BX

  – Dây curoa CX

  – Dây curoa ZX

  – Dây curoa 3VX

  – Dây curoa 5VX

  – Dây curoa VS

  – Dây curoa SPA

  – Dây curoa SPB

  – Dây curoa SPC

  – Dây curoa AA BB CC

  – Dây curoa PH PJ PL PM

  – Dây curoa XL L H XH XXH

  – Dây curoa 3M 5M 8M 14M

  – Dây curoa T5 T10 T20 AT5 AT10 AT20

   

  Thông tin chi tiết về loại dây curoa cho máy chạy, dây đai thang – dây vấu…

  xin liên hệ: NV KD

 • Sản Phẩm Cùng Loại