Dây Curoa Bando Nhật bản, Sản Phẩm Dây curoa 8V đa sợi liền

Dây curoa 8V đa sợi liền

Thông tin sản phẩm

 • Dây curoa 8V đa sợi liền

  kích thước:

  dây curoa 8V đa sợi liền, dây curoa 8V nhiều sợi liền

  Dây curoa 8V tiêu chuẩn có :

  bản rộng dây W=25.4mm (1.00 inch),

  thành cao h=24.892mm (0.98 inch),

  khoảng cách tâm dây E=28.702mm (1.13 inch)

  Thân dây tròn, kết cấu đa sợi:

   

  dây curoa 8V đa sợi liền, dây curoa 8V nhiều sợi liền

  Trong đó, Cấu tạo mã dây được phân tích như sau:

  dây curoa 8V đa sợi liền, cấu tạo mã dây curoa 8V đa sợi liền

  Theo ví dụ trên: 3-8V1400 đây là day curoa 8V, cỡ dây theo mã là 1400 ~ 140 inch chu vi ngoài, và kết cấu 3 sợi liền.

   

  Còn chu vi ngoài tương ứng với mã dây 8V đa sợi liền như sau:

   

  Các mã dây curoa 8V đa sợi liền tiêu chuẩn:

   

   

  mã dây [N]-8V đa sợi liền chu vi ngoài inch chu vi ngoài mm mã dây curoa – dây đai [N]-8V đa sợi liền
  [N]-8V1000 101 2565.4 [N]-8V 1000
  [N]-8V1060 107 2717.8 [N]-8V 1060
  [N]-8V1120 113 2870.2 [N]-8V 1120
  [N]-8V1180 119 3022.6 [N]-8V 1180
  [N]-8V1250 126 3200.4 [N]-8V 1250
  [N]-8V1320 133 3378.2 [N]-8V 1320
  [N]-8V1400 141 3581.4 [N]-8V 1400
  [N]-8V1500 151 3835.4 [N]-8V 1500
  [N]-8V1600 161 4089.4 [N]-8V 1600
  [N]-8V1700 171 4343.4 [N]-8V 1700
  [N]-8V1800 181 4597.4 [N]-8V 1800
  [N]-8V1900 191 4851.4 [N]-8V 1900
  [N]-8V2000 201 5105.4 [N]-8V 2000
  [N]-8V2120 213 5410.2 [N]-8V 2120
  [N]-8V2240 225 5715 [N]-8V 2240
  [N]-8V2360 237 6019.8 [N]-8V 2360
  [N]-8V2500 251 6375.4 [N]-8V 2500
  [N]-8V2650 266 6756.4 [N]-8V 2650
  [N]-8V2800 281 7137.4 [N]-8V 2800
  [N]-8V3000 301 7645.4 [N]-8V 3000
  [N]-8V3150 316 8026.4 [N]-8V 3150
  [N]-8V3350 336 8534.4 [N]-8V 3350
  [N]-8V3550 356 9042.4 [N]-8V 3550
  [N]-8V3750 376 9550.4 [N]-8V 3750
  [N]-8V4000 401 10185.4 [N]-8V 4000
  [N]-8V4250 426 10820.4 [N]-8V 4250
  [N]-8V4500 451 11455.4 [N]-8V 4500
  [N]-8V4750 476 12090.4 [N]-8V 4750
  [N]-8V5000 501 12725.4 [N]-8V 5000
  [N]-8V5600 561 14249.4 [N]-8V 5600
  [N]-8V6000 601 15265.4 [N]-8V 6000

   

  Số sợi liền từ 2 trở lên: với đầu mã:

  – dây 8V 2 sợi liền: 2-8Vxxx

  – dây 8V 3 sợi liền: 3-8Vxxx

  – dây 8V 4 sợi liền: 4-8Vxxx

  – dây 8V 5 sợi liền: 5-8Vxxx

  – dây 8V 6 sợi liền: 6-8Vxxx

  – dây 8V 7 sợi liền: 7-8Vxxx

  – dây 8V đa sợi liền: [số sợi liền]-8Vxxx

   

  Dây curoa – dây đai thang – dây đai dẹt

   

   

  Trong các hệ thống máy móc đang sản xuất, dây curoa được chế tạo bởi các công ty tên tuổi gồm nhiều mã như: Bando, Optibelt, Mitsuboshi, Trangle, SANWU, PIX

   

  – Dây curoa bản A

  – Dây curoa bản B

  – Dây curoa bản C

  – Dây curoa bản D

  – Dây curoa bản E

  – Dây curoa loại 3V

  – Dây curoa loại 5V

  – Dây curoa loại 8V

  – Dây curoa XPA

  – Dây curoa XPB

  – Dây curoa XPC

  – Dây curoa XPZ

  – Dây curoa AX

  – Dây curoa BX

  – Dây curoa CX

  – Dây curoa ZX

  – Dây curoa 3VX

  – Dây curoa 5VX

  – Dây curoa VS

  – Dây curoa SPA

  – Dây curoa SPB

  – Dây curoa SPC

  – Dây curoa AA BB CC

  – Dây curoa PH PJ PL PM

  – Dây curoa XL L H XH XXH

  – Dây curoa 3M 5M 8M 14M

  – Dây curoa T5 T10 T20 AT5 AT10 AT20

   

  Thông tin chi tiết về loại dây curoa cho máy chạy, dây đai thang – dây vấu…

  xin liên hệ: NV KD

 • Sản Phẩm Cùng Loại