Dây Curoa Bando Nhật bản, Sản Phẩm Dây curoa 8VK đa sợi liền

Dây curoa 8VK đa sợi liền

Thông tin sản phẩm

 • Dây curoa 8VK đa sợi liền Kevlar

  kích thước:

  dây curoa 8VK đa sợi liền, dây curoa 8VK nhiều sợi liền

  Day curoa 8VK tiêu chuẩn có :

  bản rộng dây W=25.4mm (1.00 inch),

  thành cao h=24.892mm (0.98 inch),

  khoảng cách tâm dây E=28.702mm (1.13 inch)

  Thân dây tròn, kết cấu đa sợi:

   

  dây curoa 8VK đa sợi liền, dây curoa 8VK nhiều sợi liền

  Trong đó, Cấu tạo mã dây được phân tích như sau:

  dây curoa 8VK đa sợi liền, cấu tạo mã dây curoa 8VK đa sợi liền

  Theo ví dụ trên: 3-8VK1250 đây là dây curoa 8VK, cỡ dây theo mã là 1400 ~ 140 inch chu vi ngoài, và kết cấu 3 sợi liền.

   

  Còn chu vi ngoài tương ứng với mã dây 8VK đa sợi liền như sau:

   

  Các mã dây curoa 8VK đa sợi liền tiêu chuẩn:

   

   

  mã Dây curoa 8VK đa sợi liền [N]-8VKxx chu vi ngoài inch chu vi ngoài mm mã Dây curoa 8VK đa sợi liền [N] – 8VKxx
  [N]-8VK1250 126 3200.4 [N] – 8VK1250
  [N]-8VK1320 133 3378.2 [N] – 8VK1320
  [N]-8VK1400 141 3581.4 [N] – 8VK1400
  [N]-8VK1500 151 3835.4 [N] – 8VK1500
  [N]-8VK1600 161 4089.4 [N] – 8VK1600
  [N]-8VK1700 171 4343.4 [N] – 8VK1700
  [N]-8VK1800 181 4597.4 [N] – 8VK1800
  [N]-8VK1900 191 4851.4 [N] – 8VK1900
  [N]-8VK2000 201 5105.4 [N] – 8VK2000
  [N]-8VK2120 213 5410.2 [N] – 8VK2120
  [N]-8VK2240 225 5715 [N] – 8VK2240
  [N]-8VK2360 237 6019.8 [N] – 8VK2360
  [N]-8VK2500 251 6375.4 [N] – 8VK2500
  [N]-8VK2650 266 6756.4 [N] – 8VK2650
  [N]-8VK2800 281 7137.4 [N] – 8VK2800
  [N]-8VK3000 301 7645.4 [N] – 8VK3000
  [N]-8VK3150 316 8026.4 [N] – 8VK3150
  [N]-8VK3350 336 8534.4 [N] – 8VK3350
  [N]-8VK3550 356 9042.4 [N] – 8VK3550
  [N]-8VK3750 376 9550.4 [N] – 8VK3750
  [N]-8VK4000 401 10185.4 [N] – 8VK4000
  [N]-8VK4250 426 10820.4 [N] – 8VK4250
  [N]-8VK4500 451 11455.4 [N] – 8VK4500
  [N]-8VK4750 476 12090.4 [N] – 8VK4750
  [N]-8VK5000 501 12725.4 [N] – 8VK5000
  [N]-8VK5600 561 14249.4 [N] – 8VK5600

   

  Số sợi liền từ 2 trở lên: với đầu mã:

  – dây 8VK 2 sợi liền: 2-8VKxxx

  – dây 8VK 3 sợi liền: 3-8VKxxx

  – dây 8VK 4 sợi liền: 4-8VKxxx

  – dây 8VK 5 sợi liền: 5-8VKxxx

  – dây 8VK 6 sợi liền: 6-8VKxxx

  – dây 8VK 7 sợi liền: 7-8VKxxx

  – dây 8V đa sợi liền: [số sợi liền]-8VKxxx

   

  Dây curoa – dây đai thang – dây đai dẹt

   

   

  Trong các hệ thống máy móc đang sản xuất, dây curoa được chế tạo bởi các công ty tên tuổi gồm nhiều mã như: Bando, Optibelt, Mitsuboshi, Trangle, SANWU, PIX

   

  – Dây curoa bản A

  – Dây curoa bản B

  – Dây curoa bản C

  – Dây curoa bản D

  – Dây curoa bản E

  – Dây curoa loại 3V

  – Dây curoa loại 5V

  – Dây curoa loại 8V

  – Dây curoa XPA

  – Dây curoa XPB

  – Dây curoa XPC

  – Dây curoa XPZ

  – Dây curoa AX

  – Dây curoa BX

  – Dây curoa CX

  – Dây curoa ZX

  – Dây curoa 3VX

  – Dây curoa 5VX

  – Dây curoa VS

  – Dây curoa SPA

  – Dây curoa SPB

  – Dây curoa SPC

  – Dây curoa AA BB CC

  – Dây curoa PH PJ PL PM

  – Dây curoa XL L H XH XXH

  – Dây curoa 3M 5M 8M 14M

  – Dây curoa T5 T10 T20 AT5 AT10 AT20

   

  Thông tin chi tiết về loại dây curoa cho máy chạy, dây đai thang – dây vấu…

  xin liên hệ: NV KD

 • Sản Phẩm Cùng Loại