Dây Curoa Bando Nhật bản, Sản Phẩm Dây curoa bản B đa sợi

Dây curoa bản B đa sợi

Thông tin sản phẩm

 • Dây curoa bản B đa sợi liền

  kích thước:

  dây curoa bản B đa sợi liền, dây curoa bản B nhiều sợi liền

  Day curoa bản B tiêu chuẩn có :

  bản rộng dây W=16.764mm (0.66 inch),

  thành cao h=12.954mm (0.51 inch),

  khoảng cách tâm dây E=19.05mm (0.75 inch)

  Thân dây tròn, kết cấu đa sợi:

   

  dây curoa bản B đa sợi liền, dây curoa bản B nhiều sợi liền

  Trong đó, Cấu tạo mã dây được phân tích như sau:

  dây curoa bản B đa sợi liền, cấu tạo mã dây curoa B đa sợi liền

  Theo ví dụ trên: 2B46 đây là dây curoa bản B, cỡ dây theo mã là 46 ~ 50 inch chu vi ngoài, và kết cấu 2 sợi liền.

   

  Còn chu vi ngoài tương ứng với mã dây bản B đa sợi liền như sau:

   

  Các mã dây curoa bản B đa sợi liền tiêu chuẩn:

   

   

  mã dây curoa B đa sợi liền [N]-Bxx chu vi ngoài inch chu vi ngoài mm mã dây curoa B đa sợi liền [N] – Bxx
  [N]-B46 49.75 1263.65 [N] – B46
  [N]-B48 51.75 1314.45 [N] – B48
  [N]-B50 53.75 1365.25 [N] – B50
  [N]-B51 54.75 1390.65 [N] – B51
  [N]-B52 55.75 1416.05 [N] – B52
  [N]-B53 56.75 1441.45 [N] – B53
  [N]-B54 57.75 1466.85 [N] – B54
  [N]-B55 58.75 1492.25 [N] – B55
  [N]-B56 59.75 1517.65 [N] – B56
  [N]-B57 60.75 1543.05 [N] – B57
  [N]-B58 61.75 1568.45 [N] – B58
  [N]-B59 62.75 1593.85 [N] – B59
  [N]-B60 63.75 1619.25 [N] – B60
  [N]-B61 64.75 1644.65 [N] – B61
  [N]-B62 65.75 1670.05 [N] – B62
  [N]-B63 66.75 1695.45 [N] – B63
  [N]-B64 67.75 1720.85 [N] – B64
  [N]-B65 68.75 1746.25 [N] – B65
  [N]-B66 69.75 1771.65 [N] – B66
  [N]-B67 70.75 1797.05 [N] – B67
  [N]-B68 71.75 1822.45 [N] – B68
  [N]-B70 73.75 1873.25 [N] – B70
  [N]-B71 74.75 1898.65 [N] – B71
  [N]-B72 75.75 1924.05 [N] – B72
  [N]-B73 76.75 1949.45 [N] – B73
  [N]-B74 77.75 1974.85 [N] – B74
  [N]-B75 78.75 2000.25 [N] – B75
  [N]-B77 80.75 2051.05 [N] – B77
  [N]-B78 81.75 2076.45 [N] – B78
  [N]-B79 82.75 2101.85 [N] – B79
  [N]-B80 83.75 2127.25 [N] – B80
  [N]-B81 84.75 2152.65 [N] – B81
  [N]-B82 85.75 2178.05 [N] – B82
  [N]-B83 86.75 2203.45 [N] – B83
  [N]-B85 88.75 2254.25 [N] – B85
  [N]-B87 90.75 2305.05 [N] – B87
  [N]-B90 93.75 2381.25 [N] – B90
  [N]-B93 96.75 2457.45 [N] – B93
  [N]-B95 98.75 2508.25 [N] – B95
  [N]-B96 99.75 2533.65 [N] – B96
  [N]-B97 100.75 2559.05 [N] – B97
  [N]-B99 102.75 2609.85 [N] – B99
  [N]-B100 103.75 2635.25 [N] – B100
  [N]-B103 106.75 2711.45 [N] – B103
  [N]-B105 108.75 2762.25 [N] – B105
  [N]-B108 111.75 2838.45 [N] – B108
  [N]-B112 115.75 2940.05 [N] – B112
  [N]-B116 119.75 3041.65 [N] – B116
  [N]-B120 123.75 3143.25 [N] – B120
  [N]-B124 127.75 3244.85 [N] – B124
  [N]-B126 129.75 3295.65 [N] – B126
  [N]-B128 131.75 3346.45 [N] – B128
  [N]-B133 136.75 3473.45 [N] – B133
  [N]-B136 139.75 3549.65 [N] – B136
  [N]-B144 147.75 3752.85 [N] – B144
  [N]-B148 151.75 3854.45 [N] – B148
  [N]-B150 153.75 3905.25 [N] – B150
  [N]-B157 160.75 4083.05 [N] – B157
  [N]-B158 161.75 4108.45 [N] – B158
  [N]-B162 165.75 4210.05 [N] – B162
  [N]-B173 176.75 4489.45 [N] – B173
  [N]-B180 183.75 4667.25 [N] – B180
  [N]-B195 198.75 5048.25 [N] – B195
  [N]-B210 213.75 5429.25 [N] – B210
  [N]-B225 226.75 5759.45 [N] – B225
  [N]-B240 241.75 6140.45 [N] – B240

   

  Số sợi liền từ 2 trở lên: với đầu mã:

  – dây bản B 2 sợi liền: 2Bxxx

  – dây bản B 3 sợi liền: 3Bxxx

  – dây bản B 4 sợi liền: 4Bxxx

  – dây bản B 5 sợi liền: 5Bxxx

  – dây bản B 6 sợi liền: 6Bxxx

  – dây bản B 7 sợi liền: 7Bxxx

  – dây bản B đa sợi liền: [số sợi liền]Bxxx

   

  Dây curoa – dây đai thang – dây đai dẹt

   

   

  Trong các hệ thống máy móc đang sản xuất, dây curoa được chế tạo bởi các công ty tên tuổi gồm nhiều mã như: Bando, Optibelt, Mitsuboshi, Trangle, SANWU, PIX

   

  – Dây curoa bản A

  – Dây curoa bản B

  – Dây curoa bản C

  – Dây curoa bản D

  – Dây curoa bản E

  – Dây curoa loại 3V

  – Dây curoa loại 5V

  – Dây curoa loại 8V

  – Dây curoa XPA

  – Dây curoa XPB

  – Dây curoa XPC

  – Dây curoa XPZ

  – Dây curoa AX

  – Dây curoa BX

  – Dây curoa CX

  – Dây curoa ZX

  – Dây curoa 3VX

  – Dây curoa 5VX

  – Dây curoa VS

  – Dây curoa SPA

  – Dây curoa SPB

  – Dây curoa SPC

  – Dây curoa AA BB CC

  – Dây curoa PH PJ PL PM

  – Dây curoa XL L H XH XXH

  – Dây curoa 3M 5M 8M 14M

  – Dây curoa T5 T10 T20 AT5 AT10 AT20

   

  Thông tin chi tiết về loại dây curoa cho máy chạy, dây đai thang – dây vấu…

  xin liên hệ: NV KD

 • Sản Phẩm Cùng Loại