Dây Curoa Bando Nhật bản, Sản Phẩm Dây curoa bản D đa sợi liền

Dây curoa bản D đa sợi liền

Thông tin sản phẩm

 • Dây curoa bản D đa sợi liền

  kích thước:

  dây curoa bản D đa sợi liền, dây curoa bản D nhiều sợi liền

  Day curoa bản D tiêu chuẩn có :

  bản rộng dây W=31.75mm (1.25 inch),

  thành cao h=21.59mm (0.85 inch),

  khoảng cách tâm dây E=37.084mm (1.46 inch)

  Thân dây tròn, kết cấu đa sợi:

   

  dây curoa bản D đa sợi liền, dây curoa bản D nhiều sợi liền

  Trong đó, Cấu tạo mã dây được phân tích như sau:

  dây curoa bản D đa sợi liền, cấu tạo mã dây curoa D đa sợi liền

  Theo ví dụ trên: 2D120 đây là dây curoa bản D, cỡ dây theo mã là 126.13 inch chu vi ngoài, và kết cấu 2 sợi liền.

   

  Còn chu vi ngoài tương ứng với mã dây bản D đa sợi liền như sau:

   

  Các mã dây curoa bản D đa sợi liền tiêu chuẩn:

   

   

  mã Dây curoa D đa sợi liền [N]-Dxx chu vi ngoài inch chu vi ngoài mm mã Dây curoa D đa sợi liền [N] – Dxx
  [N]-D120 126.13 3203.702 [N] – D120
  [N]-D128 134.13 3406.902 [N] – D128
  [N]-D144 150.13 3813.302 [N] – D144
  [N]-D158 164.13 4168.902 [N] – D158
  [N]-D162 168.13 4270.502 [N] – D162
  [N]-D173 179.13 4549.902 [N] – D173
  [N]-D180 186.13 4727.702 [N] – D180
  [N]-D195 201.13 5108.702 [N] – D195
  [N]-D210 216.13 5489.702 [N] – D210
  [N]-D225 228.13 5794.502 [N] – D225
  [N]-D240 243.13 6175.502 [N] – D240
  [N]-D255 258.13 6556.502 [N] – D255
  [N]-D270 273.13 6937.502 [N] – D270
  [N]-D285 288.13 7318.502 [N] – D285
  [N]-D300 303.13 7699.502 [N] – D300
  [N]-D315 318.13 8080.502 [N] – D315
  [N]-D330 333.13 8461.502 [N] – D330
  [N]-D345 348.13 8842.502 [N] – D345
  [N]-D360 363.13 9223.502 [N] – D360
  [N]-D390 393.13 9985.502 [N] – D390
  [N]-D420 423.13 10747.502 [N] – D420
  [N]-D450 453.13 11509.502 [N] – D450
  [N]-D480 483.13 12271.502 [N] – D480
  [N]-D540 543.13 13795.502 [N] – D540
  [N]-D600 603.13 15319.502 [N] – D600

   

  Số sợi liền từ 2 trở lên: với đầu mã:

  – dây bản D 2 sợi liền: 2Dxxx

  – dây bản D 3 sợi liền: 3Dxxx

  – dây bản D 4 sợi liền: 4Dxxx

  – dây bản D 5 sợi liền: 5Dxxx

  – dây bản D 6 sợi liền: 6Dxxx

  – dây bản D 7 sợi liền: 7Dxxx

  – dây bản D đa sợi liền: [số sợi liền]Dxxx

   

  Dây curoa – dây đai thang – dây đai dẹt

   

   

  Trong các hệ thống máy móc đang sản xuất, dây curoa được chế tạo bởi các công ty tên tuổi gồm nhiều mã như: Bando, Optibelt, Mitsuboshi, Trangle, SANWU, PIX, GATES

   

  – Dây curoa bản A

  – Dây curoa bản B

  – Dây curoa bản C

  – Dây curoa bản D

  – Dây curoa bản E

  – Dây curoa loại 3V

  – Dây curoa loại 5V

  – Dây curoa loại 8V

  – Dây curoa XPA

  – Dây curoa XPB

  – Dây curoa XPC

  – Dây curoa XPZ

  – Dây curoa AX

  – Dây curoa BX

  – Dây curoa CX

  – Dây curoa ZX

  – Dây curoa 3VX

  – Dây curoa 5VX

  – Dây curoa VS

  – Dây curoa SPA

  – Dây curoa SPB

  – Dây curoa SPC

  – Dây curoa AA BB CC

  – Dây curoa PH PJ PL PM

  – Dây curoa XL L H XH XXH

  – Dây curoa 3M 5M 8M 14M

  – Dây curoa T5 T10 T20 AT5 AT10 AT20

   

  Thông tin chi tiết về loại dây curoa cho máy chạy, dây đai thang – dây vấu…

  xin liên hệ: NV KD

 • Sản Phẩm Cùng Loại