Dây Curoa Bando Nhật bản, Sản Phẩm Dây curoa CX BANDO

Dây curoa CX BANDO

Thông tin sản phẩm

 • Dây curoa CX BANDO tiêu chuẩn

  kích thước:

  dây curoa CX BANDO tiêu chuẩn, dây curoa CX

  Dây curoa CX  tiêu chuẩn có :

  bản rộng dây W=22.352mm (0.88inch), thành cao h=13.462mm (0.53inch).

  Thân dây hình răng.

   

  dây curoa CX BANDO tiêu chuẩn, dây curoa CX

  Còn chu vi ngoài tương ứng với mã dây CX như sau:

   

  Các mã dây curoa CX tiêu chuẩn:

   

   

   

  mã dây CX chu vi ngoài inch chu vi ngoài mm mã dây curoa – dây đai CX
  CX51 55 1397 CX 51
  CX55 59 1498.6 CX 55
  CX60 64 1625.6 CX 60
  CX68 72 1828.8 CX 68
  CX70 74 1879.6 CX 70
  CX75 79 2006.6 CX 75
  CX81 85 2159 CX 81
  CX85 89 2260.6 CX 85
  CX90 94 2387.6 CX 90
  CX96 100 2540 CX 96
  CX101 105 2667 CX 101
  CX105 109 2768.6 CX 105
  CX109 113 2870.2 CX 109
  CX111 115 2921 CX 111
  CX112 116 2946.4 CX 112
  CX115 119 3022.6 CX 115
  CX120 124 3149.6 CX 120
  CX123 127 3225.8 CX 123
  CX128 132 3352.8 CX 128
  CX133 137 3479.8 CX 133
  CX136 140 3556 CX 136
  CX144 148 3759.2 CX 144
  CX150 154 3911.6 CX 150
  CX158 162 4114.8 CX 158
  CX162 166 4216.4 CX 162
  CX173 177 4495.8 CX 173
  CX180 184 4673.6 CX 180
  CX187 191 4851.4 CX 187
  CX190 194 4927.6 CX 190
  CX195 199 5054.6 CX 195
  CX210 214 5435.6 CX 210
  CX225 227 5765.8 CX 225
  CX240 242 6146.8 CX 240

   

  Dây curoa – dây đai thang – dây đai dẹt

   

   

  Trong các hệ thống máy móc đang sản xuất, dây curoa được chế tạo bởi các công ty tên tuổi gồm nhiều mã như: Bando, Optibelt, Mitsuboshi, Trangle, SANWU, PIX

   

  – Dây curoa bản A

  – Dây curoa bản B

  – Dây curoa bản C

  – Dây curoa bản D

  – Dây curoa bản E

  – Dây curoa loại 3V

  – Dây curoa loại 5V

  – Dây curoa loại 8V

  – Dây curoa XPA

  – Dây curoa XPB

  – Dây curoa XPC

  – Dây curoa XPZ

  – Dây curoa AX

  – Dây curoa BX

  – Dây curoa CX

  – Dây curoa ZX

  – Dây curoa 3VX

  – Dây curoa 5VX

  – Dây curoa VS

  – Dây curoa SPA

  – Dây curoa SPB

  – Dây curoa SPC

  – Dây curoa AA BB CC

  – Dây curoa PH PJ PL PM

  – Dây curoa XL L H XH XXH

  – Dây curoa 3M 5M 8M 14M

  – Dây curoa T5 T10 T20 AT5 AT10 AT20

   

  Thông tin chi tiết về loại dây curoa cho máy chạy, dây đai thang – dây vấu…

  xin liên hệ: NV KD

 • Sản Phẩm Cùng Loại