Dây curoa DOG Thái Lan, Sản Phẩm Dây curoa DOG

Thông tin sản phẩm

 • Dây curoa Công nghiệp DOG  với đầy đủ kích cỡ với các dây bản FM, M, A, B, C, D:

   

  + Bản M từ M18 ~ M65;

   

  + Bản FM từ FM 21 ~ FM 65;

   

  + Bản A từ A 20 ~ A 100;

   

  + Bản B từ B 22 ~ B 200;

   

  + Bản C từ C70 ~ C 250;

   

  + Bản D từ D 100 ~ D 300

   

  + SPA1000, SPA 1107, SPA 1600, SPA 1800, SPA 2000, SPA 2060, SPA 2082, SPA 2120, SPA 2132, SPA 2360

   

  + SPB 1750, SPB 1900, SPB 1900, SPB 2000, SPB 2120, SPB 2240, SPB 2360, SPB 2365. SPB 2700, SPB 3000. SPB 3150, SPB 3750, SPB 4620

   

  + SPC 2360, SPC 2650, SPC 3750, SPC 4000, SPC 4500, SPC 4750, SPC 5600, SPZ 2240

   

  + Day curoa bản E: E 300 (E 7620), E 315 (E 8000)

   

  + Dây curoa 8V 2000, 8V 1400

  • Share this post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg