Dây Curoa Bando Nhật bản, Sản Phẩm Dây curoa Bando SPA

Dây curoa Bando SPA

Thông tin sản phẩm

 • Thông số kỹ thuật dây curoa SPA
  Mã dây Chu vi(mm) Mã dây Chu vi(mm) Mã dây Chu vi(mm)
   SPA732 732  SPA1367  1 367 SPA2132  2 132
   SPA757 757  SPA1382  1 382 SPA2160  2 160
   SPA775 775  SPA1400  1 400 SPA2182  2 182
   SPA782 782  SPA1407  1 407 SPA2207  2 207
   SPA800 800  SPA1415  1 415 SPA2232  2 232
   SPA807 807  SPA1420  1 420 SPA2240  2 240
   SPA832 832  SPA1432  1 432 SPA2282  2 282
   SPA850 850  SPA1450  1 450 SPA2300  2 300
   SPA857 857  SPA1457  1 457 SPA2307  2 307
   SPA882 882  SPA1482  1 482 SPA2332  2 332
   SPA900 900  SPA1490  1 490 SPA2360  2 360
   SPA907 907  SPA1500  1 500 SPA2382  2 382
   SPA925 925  SPA1507  1 507 SPA2430  2 430
   SPA932 932  SPA1532  1 532 SPA2432  2 432
   SPA950 950  SPA1550  1 550  SPA2482 2 482
   SPA957 957  SPA1557  1 557  SPA2500 2 500
   SPA969 969  SPA1582  1 582  SPA2532 2 532
   SPA975 975  SPA1600  1 600  SPA2582 2 582
   SPA982 982  SPA1607  1 607  SPA2607 2 607
   SPA1000  1 000  SPA1632  1 632  SPA2632 2 632
   SPA1007  1 007  SPA1650  1 650  SPA2650 2 650
   SPA1030  1 030  SPA1657  1 657  SPA2682  2 682
   SPA1032  1 032  SPA1682  1 682  SPA2732  2 732
   SPA1055  1 055  SPA1700  1 700  SPA2782  2 782
   SPA1060  1 060  SPA1707  1 707  SPA2800  2 800
   SPA1082  1 082  SPA1732  1 732  SPA2832  2 832
   SPA1090  1 090  SPA1750  1 750  SPA2847  2 847
   SPA1107  1 107 SPA1757  1 757  SPA2882  2 882
   SPA1120  1 120 SPA1782  1 782  SPA2900  2 900
   SPA1132  1 132 SPA1800  1 800  SPA2932  2 932
   SPA1150  1 150 SPA1807  1 807  SPA2982  2 982
   SPA1157  1 157 SPA1820  1 820  SPA3000  3 000
   SPA1180  1 180 SPA1832  1 832  SPA3032  3 032
   SPA1190  1 190 SPA1850  1 850  SPA3082  3 082
   SPA1200  1 200 SPA1857  1 857  SPA3150  3 150
   SPA1207  1 207 SPA1882  1 882  SPA3182  3 182
   SPA1220  1 220 SPA1900  1 900  SPA3282  3 282
   SPA1232  1 232 SPA1907  1 907  SPA3350  3 350
   SPA1250  1 250 SPA1932  1 932  SPA3382  3 382
   SPA1257  1 257 SPA1950  1 950  SPA3550  3 550
   SPA1272 1 272 SPA1957  1 957  SPA3750  3 750
   SPA1282  1 282 SPA1982  1 982  SPA4000  4 000
   SPA1300  1 300 SPA2000  2 000  SPA4250  4 250
   SPA1307  1 307 SPA2032  2 032  SPA4500  4 500
   SPA1320  1 320 SPA2057  2 057
   SPA1332  1 332 SPA2060  2 060
   SPA1357  1 357 SPA2082  2 082
   SPA1360  1 360 SPA2120  2 120
 • Sản Phẩm Cùng Loại