Dây Curoa Bando Nhật bản, Sản Phẩm Dây curoa XH XXH

Thông tin sản phẩm

 •  

  Thông số kỹ thuật dây curoa XH XXH
  Mã Dây z r Mã Dây z r
  463-XH-… 53  1 117,93 805-XH-… 92  2 044,70
  507-XH-… 58  1 289,05 840-XH-… 96  2 133,60
  508-XH 58  1 290,32 901-XH-… 103  2 289,18
  560-XH 64  1 422,40 919-XH-… 105  2 333,63
  570-XH-… 65  1 444,63 927-XH-… 106  2 355,85
  580-XH-… 66  1 466,85 980-XH-… 112  2 489,20
  604-XH-… 69  1 533,53 1000-XH-… 114  2 533,65
  630-XH-… 72  1 600,20 1120-XH-… 128  2 844,80
  700-XH-… 80  1 778,00 1260-XH-… 144  3 200,40
  710-XH 81  1 803,40 1400-XH-… 160  3 556,00
  735-XH-… 84  1 866,90 1540-XH-… 176  3 911,60
  752-XH-… 86  1 911,35 1575-XH-… 180  4 000,50
  770-XH-… 88  1 955,80 1750-XH-… 200  4 445,00
  800-XH-… 91  2 022,48 1873-XH-… 214  4 756,15
  2275-XH-… 260  5 778,50
  Thông số kỹ thuật dây XXH
  Mã Dây z r Mã Dây z r
   625-XXH-… 50  1 587,50  1250-XXH-… 100  3 175,00
   650-XXH-… 52  1 651,00  1400-XXH-… 112  3 556,00
   700-XXH-… 56  1 778,00  1563-XXH-… 125  3 968,75
   800-XXH 64  2 032,00  1600-XXH-… 128  4 064,00
   900-XXH-… 72  2 286,00  1700-XXH-… 136  4 318,00
   950-XXH-… 76  2 413,00  1800-XXH-… 144  4 572,00
   1000-XXH-… 80  2 540,00  1925-XXH-… 154  4 889,50
   1050-XXH-… 84  2 667,00  2000-XXH 160  5 080,00
   1200-XXH-… 96  3 048,00
 • Sản Phẩm Cùng Loại